topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Seneste podcast


LÅN & SPAR – Danmarks bedste studiekonto

Lån & Spar tilbyder nu JIDs studerende medlemmer landets højeste indlånsrente på studiekontoen, samt en masse andre fordele. Andre fordele inkluderer blandt andet: Højeste indlånsrente på studiekontoen, 5% op til 20.000 kr., herefter 0.10% på resten, mulighed for kassekredit til kun 3% i rente op til 50.000 kr., gratis VisaDankort og MasterCard med samme pinkode og en masse andre fordele.

For mere info ring på: 33 78 20 00

 

RING TIL OS

+45 66 17 12 74

  

Seneste nummer

Seneste nummer af Jordbrugsteknologen

 

SærnummerJordbrugsteknologen særnummer

 Klik og hent hele magasinet som pdf

 

Kig efter OK-mærket

– når du vælger fagforeningen. OK-mærket er din sikkerhed for, at du har valgt en fagforening, der indgår overenskomster og kender dit fag og din branche

Velkommen til JID

Dimission og prisuddeling EAAA, UCL og Zealand

D. 26/6/2024 juni kom turen til JT’erne på EAAA og UCL, og vanen tro, havde JID her fornøjelsen af at deltage i dimissionerne for årgang 2022 på EAAA i Aarhus og UCL i Odense.
D. 28/6/2024 blev den afsluttende pris uddelt på Zealand, hvor JID selvfølgelig også var mødt op, og deltog i den glædelige fejring.

Til den festlige lejlighed i Aarhus blev JID-prisen på 2.500 kr. endnu en gang uddelt til to på EAAA JT’ere for deres flotte afsluttende eksamensprojekter. 
Stort tillykke til Celina Nyvang og Lisa Lindbjerg!

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere her!

Til den festlige lejlighed i Odense blev der ligeledes uddelt en JID-prisen på 2.500 kr. til en UCL JT'er for hendes flotte afsluttende eksamensprojekt!
Stort tillykke til Johanna Højgaard!

Læs mere her!

D. 28/6/2024 blev JID-prisen uddelt til dimission på erhvervsakademiet Zealand på Sjælland, hvor Celine Stæhr Jensen afslutningsvis modtag JID-prisen for sin aktuelle og flotte opgave.
Stort tillykke til Celine Stæhr Jensen!

Læs mere her!

LRS søger planteavlskonsulent!

Landbrugsrådgivning Syd, søger en ny planteavlskonsulent, som kan indgå i deres team af konventionelle planteavlsrådgivere. LRS skriver blandt andet:

Vi oplever stor efterspørgsel på vores planteavlsrådgivning, og søger derfor kollega til vores team af
planteavlsrådgivere. Som konsulent er du den der giver svar og inspirere kunderne, og har øje for, hvor vores kunder med fordel kan inddrage nye teknologier og metoder i planteavlen. Du skal derfor have interesse for konventionel planteavl, lyst til kundekontakt og rådgivende dialog.

Dertil skal du trives i en rolle, der kombinerer arbejdet i marken med skrivebordsarbejde inklusive komplekse regler og ansøgninger, hvor der skal være styr på detaljerne. Du bliver dog en del af et hold med erfarne og dygtige kollegaer, hvor vi samarbejder på tværs og hjælper hinanden. Vi samarbejder også med netværk og SEGES, så vi kan stå fagligt stærkt og sikre god rådgivning til vores kunder.

 

Læs hele stillingsopslaget her.

 

Læs mere her!


Power-to-X i Danmark

Podcast om det JID-prisvindende projekt: "Power-to-X i Danmark"! Forfatteren er blevet interviewet om projektet, og samtalen handlede primært om Power-to-X, men kom vidt omkring: Teknikken bag teknologien, klimakrise, geopolitiske forhold, globale udfordringer og netværk med store aktører fra erhvervslivet.

Læs og lyt her!

 

JID afholder karrieredag d. 14/11-2024

Alle jordbrugsteknologstuderende inviteres til heldagsarrangement med fokus på jobmuligheder og jobsøgning for jordbrugsteknologer.

Mød jordbrugsteknologer med gang i karrieren og arbejdsgivere inden for det grønne område.

Dagen indledes med plenumoplæg. Herefter er der mulighed for at besøge 4 af de 30 samtalecaféer.

Hver café bestyres af en arbejdsgiver eller en teknolog, der er i job.

I caféerne har de besøgende mulighed for at høre om og spørge ind til, hvordan andre teknologer får job, ansættelsesprocedurer, jobindhold, sorger og glæder i jobbet mm.  

Program for Karrieredag 2024 er under udarbejdelse. 

Læs evt. til inspiration seneste program: Se programmet for Karrieredagen 2022 her

Generalforsamling og besøg i FÆNGSLET

JID afholdt generalforsamling den 4/4 2024 og besøgte FÆNGSLET

JID tog på en tur der bød på mere end blot den almindelige generalforsamling, men også dansk kulturarv og 150 års fængselshistorie levendegjort.

Dagen bød på en guidet tur på matriklen med mange interessante historier. På rundvisningen blev de gamle celler, rockergangen, kirken, en verdenskendt flugttunnel besøgt og fortællinger tilhørende FÆNGSLETS udstillinger fortalt.

Læs mere om FÆNGSLET, kørselsgodtgørelse, og dagens program her!

Se billeder fra Generelforsamling 2024 her!

Resume af dagen og generelforsamlingen her!

Referat fra Generalforsamling ligger på "mit jid". Log ind og læs.

 

JID-prisen PBA 2024 Zealand Erhvervsakademi

På Zealand Erhvervsakademi blev der uddelt en JID-pris d. 26/01/2024 til Magnus Nissen!

Tillykke til Magnus Nissen for bachelorprojektet ”Power-to-X i Danmark”!

Projekt handler om oplagring af energi fra vind- og solenergi, og det fokuserer på muligheder for at
mindske spildet af grøn energi og anvende den til at opfylde danske klimamål. Teknologien er
Power-to-X og projektet redegør for de faktorer, der påvirker Power-to-X i Danmark.

Incitamentet for at gøre Power-to-X (PtX) til en integreret del af Danmarks energiforsyning og
dermed bidrage til lagring af overskudsenergi fra vind- og solenergi, afhænger i høj grad af
omkostningseffektiviteten ved at udvide el-nettet med yderligere vedvarende energikilder samt
etablering af brintrørledninger og forbindelse til PtX-anlæg. Dette skal vejes op mod den
økonomiske værdi, som brint og e-fuels kan generere, både gennem eksport af produktet og
gennem deling af viden.

PtX vil uden tvivl bidrage til en reduktion af drivhusgasemissioner, men det ser ikke ud til at udgøre
en betydelig procentdel af emissionsreduktionen som en isoleret løsning. Det er dog vigtigt for
Danmark at sikre, at udenlandske virksomheder så vidt muligt ikke står for PtX-anlæg her i landet,
da dette ville resultere i tab af betydelig profit og viden. Viden som ellers kunne eksporteres.
En anden fordel er, at Danmark vil kunne producere brændstoffer selv, hvilket gør os uafhængigt
af import og dermed opnår selvstændighed inden for energiforsyningen.
Samlet set konkluderes, at PtX kan bidrage til oplagring af overskudsenergi fra vind- og solenergi.
Dog er det uklart, om denne metode i øjeblikket udgør det bedste valg for Danmark.
 

JID-pris for PBA uddelt på UCL!

På UCL Odense blev der uddelt en JID-pris d. 11/01/2024 til Asta Møllebjerg!

Tillykke til Asta Møllebjerg for bachelorprojektet "Øget kulstoflagring fra et rådgivningsperspektiv"!

I projektet udarbejdes en analyse af de muligheder en rådgivningsvirksomhed har for markedsføring af kulstoflagring hos sine kunder og dermed bidrage til teknologiens udbredelse. Der er store ambitioner for anvendelsen af biokul, og det bliver anset som et meget betydningsfuldt klimavirkemiddel, som landbruget kan benytte til at reducere sit klimaaftryk med. Det vurderes i landbrugsaftalen, at biokul skal bidrage med reduktioner på 2 mio. tons CO2e-ækvivalenter inden år 2030. Der skal derfor ske en stor udvikling indenfor produktet de kommende 6 år. I Danmark er erfaringerne med anvendelsen af biokul på landbrugsjord endnu begrænsede.

Det vil rådgivningsvirksomheden forsøge at lave om på og vinderprojektet giver et seriøst bud på, hvorledes aktiviteter, der støtter anvendelse af teknologien i gangsættes. 
 

JID-pris for PBA uddelt på EAAA!

På Erhvervsakademi Aarhus blev der uddelt en JID-pris for PBA 2024 d. 11/01/2024.

Tillykke til Anita Vang Krogh!

Luftforurening er vor tids største trussel mod den globale folkesundhed.
Hvert år dør i omegnen af 7 millioner mennesker for tidligt som følge af at have været eksponeret for forurenet luft. Værst står det til i de større byer, hvor stadig flere mennesker bruger tilbringer flere år af deres liv og hvor strømningen fra land til by fortsat sørger for en højere befolkningstilvækst. Tendensen er global.

På dette bagtæppe tager årets vinder af JID-prisen fra Erhvervsakademi Aarhus, Anita Vang Krogh’s opgave Analyse af partikelbaseret luftforurening – et studie af to ruter i Aarhus, sit afsæt.

Projektet er skrevet i samarbejde med Aarhus Kommune og Teknologisk Institut, og folder sig ud på to strækninger i Aarhus, med anbefalinger om hvordan man opnår et renere byrum. Til at undersøge problemstillingen anvendes metodetrangulering i form af desk-research og kvantitiave måleundersøgelser til at undersøge hvor på strækningerne, der observeres en belastning af luftforurening.

Læs mere her!

 

Lønstatistik 2023 er klar!

Indsamling og statistisk behandling af løndata er nu afsluttet og resultatet kan studeres nærmere i Lønstatistik 2023 på hjemmesidens lukkede del. 

Brug dit nye login, som den den 5/1-2024 har modtaget med mail. (Teksten i emnefeltet er: Nyt login til JID og Generalforsamling 2024). 

Har du ikke modtaget denne mail, send os da en besked på facebook eller på mail på jid@jid.dk!

Netværkstur med virksomhedsbesøg og kold krig

Netværk 50 har endnu en gang arrangeret et spændende program!  Torsdag den 14. september gik turen til Himmerland. Her havde man muligheden for at få indsigt I 2 spændende virksomheder, genopleve den kolde krig og udforske kalkminerne, der snor sig under Rold Skov.

Første stop på turen var rundvisning og foredrag hos Hyderma i Støvring. Hyderma er en international koncern, med speciale I at producere høj teknologisk maskineri, til blandt andet minerydning. Vi får her mulighed for at høre mere om virksomhedens historie og tilgang til industrielt design.

Derefter fortsatte turen til Rebildcenteret. Centeret er et privat oplevelsescenter, der byder på en udstilling om den kolde krig samt guidet tour i Tingbæk Kalkminer under Rold Skov. Medbring varmt tøj da der nede i minerne er cirka 8 grader. Der er rig mulighed for at udforske den interaktive udstilling og nyde naturen.

Vores sidste stop på turen var Kristian Rytter A/S, en veletableret vognmandsforretning med mere en 100 ansatte. Kristian vil selv fortælle, om hvordan han I sin tid startede virksomheden med sig selv og sin lastbil, og vi vil få indblik I virksomhedens efterfølgende udvikling. Udover logistisk krankørsel, er virksomheden certificeret brøndborer og udfører undersøgelser inden for miljø- og geoteknik og miljørigtige affaldssystemer I hele landet.

Afslutningsvis slutter turen af på Motel Europa hvor vi får en 2-retters menu. Der er desuden mulighed for overnatning motellet.

Tilmelding og programmet her og læs om virksomhederne her.

Dimission og prisuddeling EAAA

 1. juni kom turen til JT’erne på EAAA, og vanen tro, havde JID her fornøjelsen af at deltage i dimissionen for årgang 2021 på EAAA i Aarhus.

Til den festlige lejlighed blev JID-prisen på 2.500 kr. endnu en gang uddelt til to JT’ere for deres flotte afsluttende eksamensprojekter.

Tillykke til Louise Kaiholm fra Husdyrlinjen - Hest for projektet: “Proteinforsyningen til konkurrenceheste.”

I opgaven er det proteins særlige egenskaber der undersøges, analyse af råproteins betydning for hestens præstationsevne, samt hvilken betydning en proteinholdig kost kan have for vores klima og miljø i forbindelse med dyret efterfølgende udledning af nitrogen og CO2. I opgaven tages der både hensyn til hesten og dens sundhed, samt de miljømæssige konsekvenser som fodringen medfører for vores klima.

Også tillykke til Emma Friis Lauritsen fra Husdyrslinjen - Svin for projektet: “Foderstrategi til den holdbare polt for livslang høj ydelse.”

Opgaven er baseret på et besætningsforsøg, hvor det undersøges, om der kan modelleres en vækstkurve hos polte ud fra foderets indhold af idealprotein og lysin. Grisebranchen har et stigende ønske om at hæve so-overlevelse, samt imødekomme udfordringer med dårlige ben, klovsygdomme og omløbning hos besætninger på danske svinebedrifter.

Opgaven undersøger et samfundsrelevant emne, og viser på bedste vis hvordan vi ved hjælp af en grundig videnskabelig fremgangsmåde kan opnå en højere overlevelse blandt søer og få griseproduktion af en højere kvalitet.

Tillykke til alle dimitterede!

 

 

Dimission og prisuddeling på Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Tillykke til Caroline Liliendahl Larsen fra Natur og Miljølinjen for projektet: “Birkemusen I Kolding ådal og Hylkedalen – Klimatilpasning og biodiversitet.”

Carolines opgave dykker ned I hvordan et klimaprojekt i en dansk kommune påvirker den omkringliggende biodiversitet. Det er et relevant indblik I hvordan et klimatilpasningsprojekt kan medføre en række uforudsete konsekvenser for det omkringliggende dyreliv, og kræve at der efterfølgende må igangsættes projekter for at minimere uønsket skade, og finde kompensationsarealer for at bevare de lokale arter.

Ligeledes tillykke til Natasha Niemann fra Natur og Miljølinjen for projektet: “Potentialet for balance mellem natur, miljø og klima."

Opgaven ser nærmere på om et velundersøgt klima-lavbundsprojekt i en dansk kommune vil formå at skabe balance mellem de naturmæssige, klimamæssige og miljømæssige hensyn. Opgaven kommer med en vurdering af projektet, samt hvad potentialet for projektet er. Afslutningsvis kommer opgaven med et bud på, hvordan blandt separat kloakering vil kunne aflede spildevand, der belaster området.

Begge opgaver berører relevante problematikker, og er vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at have dygtige jordbrugsteknologer på arbejdsmarkedet, der kan være med til at optimere løsninger, der gør en samfundsmæssig forskel.

Begge opgaver har fokus på vigtigheden af, at vi ikke i vores iver på at ændre vores omgivelsers til det bedre, glemmer at tage hensyn til det lokale dyreliv, der er afgørende for at opretholde hele det lokale miljøs økobalance. Det er vigtigt at have den holistiske tilgang, og det er disse to projekter gode eksempler på.

Tillykke til alle dimitterede!

 

 

 

Dimission og prisuddeling på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Idag d. 20. juni havde JID fornøjelsen af at deltage i jordbrugsteknologernes dimission for årgang 2021 på UCL i Odense.

 I denne festlige forbindelse blev JID-prisen på 2.500 kr. uddelt til to JT’ere for deres afsluttende eksamensprojekter.

Tillykke til @Pia Isabella Nordstrøm Knudsen fra Husdyrlinjen for projektet: “Reduceret so-dødelighed ved brugen af fiberrigt foder.”

Opgaven undersøger om en fiberholdig kost kan være med til at nedbringe dødeligheden I so-besætninger, samt hvad dette kan have af gevinster for besætningsejerens økonomi.

Og tillykke til @Søren Rosenkilde Bogaard fra Natur og Miljølinjen for projektet: “Grønne tage og deres hydrauliske effekt.”

Opgaven giver et spændende indblik i forsøg af grønne tages hydrauliske evne til at tilbageholde store mængder nedbør, og er skrevet i samarbejde med en dansk virksomhed, der specialiserer sig inden for bæredygtige løsninger for bygge-og anlægsbranchen.

Begge opgaver berører relevante samfundsproblematikker, og er vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at have dygtige jordbrugsteknologer på arbejdsmarkedet, der kan være med til at optimere løsninger, der gør en samfundsmæssig forskel.

Tillykke til alle dimitterede!

 

 

 

 

 

Lønforhandlingskursus

JID tilbyder et kursus i lønforhandling i samarbejde med forhandler, forfatter, journalist og underviser Solveig Schmidt, der sammen med JID vil rustede medlemmer til at blive bedre til at forhandle egne løn og ansættelsesvilkår!

 
To kurser i to formater:

Onsdag den 24. maj, kl. 16.00 – 19.00: Onlinekursus på zoom. 

 Torsdag den 6. juni, kl. 13.00 – 16.00: Almindeligt kursus (fysisk fremmøde) på Erhvervsakademi Aarhus.
Tilmeldingsfristen er udløbet.

Læs mere her!

 

JID afholdt generalforsamling den 30/3-2023 i

Randers Regnskov 

JID afholdt generalforsamling den 30. marts 2023 i Randers Regnskov, Tørvebryggen 11, 8900 Randers C, kl. 17.00. 

Deltagerne kom på en spændende tur i Randers Regnskovs fantastiske biologiske univers med en dygtig guide. Vi mødtes kl. 13.00 til en fælles frokostbuffet i lokaler i Randers Regnskov og kl. 14.30 startede rundvisningen, som tog ca. 1,5 time.
Kl. 16.00 var der kaffe og kage indtil indskrivning kl. 16.45. Generalforsamlingen startede kl. 17.00 og
blev afsluttet kl. 19.20.
Derefter var JID vært for en middagsbuffet i Randers Regnskov. Programmet sluttede kl. 21.00.

JID yder kørselsgodtgørelse i f. m. transport til og fra generalforsamlingen, samt dækker broafgift ved
passage over Storebælt.

Søg kørseslgodtgørelses her!

Se billeder fra generalforsamlingen 2023 her!

JIDs bestyrelse og sekretariat takker alle deltagere og gæster.

Stillingsopslag

> Se stillingsarkiv
 

Vellykket karrieredag 2022

JID havde inviteret 160 veloplage studerende fra jordbrugsteknolog og PBA til karrieredag på Brogården i Middelfart. 29 repræsentanter fra alle dele af det grønne erhverv gav oplæg og indgik i dialog om de jobmæssige muligheder inden for denne spændende del af arbejdsmarkedet. JID takker såvel deltagere som caféværter for en udbytterig og inspirerende dag.

> Se billeder fra Karrieredag 2022
> Se program for Karrieredagen 2022 her

 

Arrangementer

JID afholder generalforsamling den 4/4-2024 i FÆNGSLET

JID afholder generalforsamling den 4/4 2024 i FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens!

Læs mere her!

 

Nyt netvært, Jordnettet, afholder første arrangement!

Tur til Molslaboratoriet og Jægerforbundet

Det nye netværk, “Jord-nettet”, holder sit første arrangement i Ebeltoft, og indeholder et besøg til Molslaboratoriet og Jægerforbundet!

Læs mere her!

 

Aftale mellem JID og DLBR pr. 1. april 2021-24

JID´s forhandlingsudvalg har den 19. januar 2021 forhandlet en fornyelse af Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for jordbrugsteknologer og jordbrugsteknikere for perioden 1.4.2021 til 31.3.2024.

>Læs DLBR-aftalen 2021-24

>Læs Notat om aftalefornyelsen her

Aftalen blev sendt til afstemning blandt medlemmer af JID med registreret ansættelse på et rådgivningscenter (landbocenter/rådgivningsvirksomhed på DLBR området)

Afstemningen sluttede den 15. marts 2021, kl. 12.00 og resultatet blev et "ja" til den fornyede aftale.

Efterfølgende vil JID indhente tiltrædelseserklæringer fra de enkelte rådgivningscentre og  vise dem her på hjemmesiden, så man kan se om det center man er ansat i følger den nye aftale.


 

JID ønsker alle nyuddannede jordbrugsteknologer tillykke med eksamensbeviset

Lige nu kan dimittenderne stolt fremvise et eksamensbevis, og nogle er allerede på vej i job. Et kæmpe tillykke JID til jer alle.

Vi ved fra vores a-kasse, at over halvdelen af vores dimittender sidste år modtog dagpenge i de efterfølgende måneder. Desværre ved vi også, at vi har fået markant færre indmeldelser i dette forår. En del af forklaringen er, at skolerne har været fysisk lukket, men vi skal hermed minde om, at dimittender skal melde sig ind senest 14 dage efter dimissionsdagen for at få ret til dagpenge.

På ftfa.dk/nyuddannet har a-kassen lavet en guide til dimittenderne. Hjælp os med at dele det vigtige budskab. 
FTFa har også lavet denne video, hvor de fortæller, hvorfor det er vigtigt at melde sig ind nu. Find videoen her: https://vimeo.com/418000189

 Her er de råd, FTFa anbefaler, at vores dimittender får:

1. Skift status, når du kender din sidste eksamensdato – senest 14 dage efter.
2. Hvis du er ledig, så meld dig ledig på jobnet.dk dagen efter sidste eksamen.

Hvis du endnu ikke er medlem, så meld dig ind i FTFa senest 14 dage efter din sidste eksamen og få ret til dagpenge en måned efter, du er færdig med din uddannelse.

Få Danmarks bedste studiekonto hos Lån & Spar 

Lån & Spar bank kan lige nu tilbyde studerende medlemmer af JID Danmarks bedste studiekonto, på baggrund af JID og Lån & Spars årelange samarbejder.

Med studiekonto hos Lån & Spar får du bland andet:

 • 3 % i rente på din lønkonto på de første 20.000 kr. - derefter 0 %
 • Kun 3 % i rente på din kassekredit op til 50.000 kr.
 • Gratis Visa/Dankort og MasterCard med samme pinkode 
 • Overblik over dine udgifter med en StudieBudget
 • StudieOpsparing med en rente på 0,05 % på hele din opsparing
 • Gratis valutaveksling

Se Lån & Spars tilbud lige her!

Yderligere info som kunde hos Lån & Spar for JID-medlemmer her!
 

Nye regler for persondatabehandling

25/5-2018 Hvordan bruger JID dine data?
Du modtager kun mails fra os vedr. vigtige meddelelser som fx indkaldelse til generalforsamling, overenskomstforhandlinger, konfliktvarsler, lønstatistik, medlemskurser , samt jobannoncer. Vi sender ikke længere breve, men bruger mailsystemet til nødvendig medlemskommunikation. Vi udsender ikke nyhedsbreve. Vi videregiver ikke dine informationer til tredjepart. Du kan til enhver tid få rettet dine oplysninger og du slettes efter udmeldelse uden restance. Du kan se vores fulde orientering om JIDs databehandling her.

 

LÆS MERE

  

 

Vil du arbejde med jordbrug?

Portræt af jordbrugsteknologuddannelsen og uddannelsesretningerne Klik og læs om din studieretning. Du er også velkommen til at kopiere siden og fx. medsende den i en uopfordret ansøgning. 

Miljø og Natur
>  Landskab og Anlæg
>  Planteproduktion Landbrug
>  Planteproduktion Gartneri
>  Husdyrproduktion Svin
>  Husdyrproduktion Hest
>  Bygninger og Teknik Agroteknik
>  Jordbrugsøkonomi og Driftsledelse
>  Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

TIL STUDERENDE

Er du på Facebook?

Du kan også blive opdateret omrking kommende arrangementer, ved at følge os på Facebook. Log ind på facebook og søg efter "JID" - husk at trykke "syntes godt om", for at få de seneste opdateringer. 

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2024

2024 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,79 kr. pr.km. Udgør årets kørsel hos den enkelte arbejdsgiver mere end 20.000 km, er satsen 2,23 kr.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

 • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
 • Telefon +45 66 17 12 74
 • jid@jid.dk
 • Telefontid
 • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
 • Fredag kl. 10.00 til 13.00
 • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere